Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Sanayide Enerji Verimliliği

Sanayide Enerji Verimliliği

 

Sanayide Enerji Verimliliği

Sanayide enerji verimliliği ve tasarrufunun ilk adımı tesisin enerji dengesinin çıkarılmasıdır. Enerjinin kullanım yerleri ve bu yerlerin ihtiyaçları, yük değişimleri çok iyi bir şekilde tesbit edilmelidir. Tesiste üretilen ya da dışarıdan doğrudan satın alınan ( elektrik gibi ) enerjinin kullanım yerleri arasındaki dağılımı, dağılımda sisteminin efektiffiği ve kayıpları saptanır.

ikinci aşamada incelenen bütün birimlerden atılan enerjiler tesbit edilir. Değerler enerji ihtiyaçları ile karşılaştırılarak kullanılabilecek olan atık enerjiler bulunur. inceleme sırasında atılan enerjinin kullanılmaya hazır olma zamanı ile kullanım yerinin ihtiyacının senkronizasyonu da dikkate alınmalı, gerekirse kısa süreli enerji depolama yöntemleri araştırılmalıdır.

Üçüncü aşamada ihtiyaç duyulan enerji aktanınının teknik olarak gerçekleştirilmesi yolları araştırılır, uygun yöntem ve ci hazlar seçilir. Önerilen sistemin fizibilite çalışmaları yapılır ve geri ödeme süreleri saptanır.

Son aşama ise uygulama ve geri ödeme performansının yapılan değişiklikler ışığında izlenmesidir.

 

Motorlarda verimliliği arttıracak önlemler:

1. Enerji verimliliği yüksek motorların kullanılması önemli ölçüde enerji tüketimini azaltmaktadır, yaklaşık 2 yıl içerisinde de kârlılığa geçirmektedir.
2. Motorlarda genellikle %75 yükte motor verimi azami seviyeye ulaşır, aşırı yükten korumak enerji sarfiyatını azaltır.
3. 15 yılını doldurmuş düşük verimli motorlar yüksek verimli motorlar ile değiştirilmelidir.
4. Yüküne göre alternatif akımın frekansını ve dolayısıyla motorun dönüş hızını ve elektrik gücünü kontrol ederek motoru uygun devirde tutan değişken hız sürücüleri ile ortalama % 30 tasarruf elde edilebilir.
5. Yol verme yöntemlerinde iyileştirmelerle, motorun ömrü uzatılır, trafonunun aşırı yüklenmesi önlenerek oluşacak kayıpların önlenmesiyle enerji tasarrufu sağlanır.

 

Buhar verimliliğini arttırıcı önlemler:

1. Boru, vana ve flanşların izole edilmesi ve izolasyonlarının düzenli kontrol edilmesi olası kayıpları önleyecektir. Flaş buhar ve kondens kayıpları yaklaşık %20 civarındadır.
2. Uygun yerlere buhar kapanları yerleştirilmelidir.
3. Kullanılabilecek en düşük buhar basıncı kullanılmalıdır.
4. Sistem içerisinde oluşabilecek hava toplanması engellenmelidir.
5. Blöf ve atık ısı geri kazanımıyla teorik olarak%70 e kadar ısı tasarrufu sağlanabilir.

 

Isıtma sistemlerinde verimlilik arttırıcı önlemler:

1. Endüstriyel tesislerde birçok uygulama sonucunda atık ısı meydana gelir ve bu atık ısının atmosfere atılmadan önce işletmede farklı faydalı amaçlar için kullanılması ile önemli miktarlarda enerji ve para tasarrufu sağlanabiilir.
2. Termal yalıtım, sıcaklık farklılıklarından doğan etkiyi önemli ölçüde azaltır.
3. Vana ceketi uygulamalarının geri dönüşüm süresi 3-5 ay arasında değişmektedir.
4. Sıcaklığın, elektronik kontrolcüler vasıtasıyla kontrol edilmelidir.
5. Sıvı yakıtlarda yakıt ısıtılmalıdır ve brülörlerdeki yanma havası ön ısıtılmalı olmalıdır.
6. Birim yakıt tüketimleri sürekli kontrol edilmelidir.

 

Baca gazı verimliliği:

1. Baca gazı ölçümleri ile hem bacadan atmosfere salınan gazların oranını hem de bu gazların sıcaklığını ölçmek mümkündür. Baca gazı sıcaklığı ise kazanlarda verimliliği etkileyen önemli bir faktördür.
2. Bacalarda yapılacak ekonomizer uygulaması yatırım maliyetinin geri dönüş süresi 6 ay ile 2 yıl arasında değişir.

 

Fan ve Pompalarda verimlilik arttırıcı önlemler:

1. Pompalarda boru çapları kayıpları minimize edecek şekilde seçilmelidir.
2. Pompa sayısı ve debi sisteme uygun seçilmelidir.
3. Pompa fanları ve fan rotorları, gövde içinde çalışabilecek en büyük çapta olmalıdır. Bu sayede iç kaçaklar önlenecek ve verim artacaktır.
4. Sistemin durumuna uygun otomatik kontrol, paralel çalışma gibi işletme stratejileri uygulanması.
5. Net sistem basıncını7 bar’dan 6 bar’a düşürmek kaçak miktarını%13 oranında azaltır.
6. Fan ve pompa tahrik sistemlerinde moment ve gücün karesel ve küpsel değişimleri nedeniyle ayarlanabilir hız sürücülerin (değişken hız kontrolü) kullanımı ciddi enerji tasarrufu imkânı sağlar.

 

Kazanlarda verimlilik arttırıcı önlemler:

1. Kazanların düşük veya aşırı yükte kullanımı verimliliği düşürmektedir.
2. Kazandaki buhar basıncının düşürülmesi ile yakıt faturasında %1-2’lik bir tasarruf sağlanmaktadır.
3. Kazan yalıtımının iyi yapılması ve düzenli kontrolü verimliliği arttıracaktır.
4. Sabit bir kazan ısı çıkış oranı için, yanma veriminde olacak her % 1’lik bir artış, % 1’lik bir yakıt tasarrufu demektir.

 

Fırınlarda verimlilik arttırıcı önlemler:

1. Yetersiz ve kötü şartlardaki fırın izolasyonu büyük miktarda ve genellikle geri kazanılamayan enerji kaybına neden olur. Yalıtımla %5’e varan enerji tasarrufu sağlanabilir.
2. Hava ve yakıtın tam olarak karıştırılamaması sebebiyle eksik yanma meydana gelir. Baca gazında ki yanmamış yakıt düzeyi sürekli kontrol edilmelidir.

 

Basınçlı hava kullanımında verimlilik arttırıcı önlemler:

1. Elektronik kumanda sistemleri tercih edilmelidir.
2. Sistemdeki ve kompresördeki hava kaçakları önlenmelidir.
3. Kompresör hava girişindeki filtreler temiz olmalıdır ve kompresör serin yerden hava çekişi yapmalıdır.
4. Kompresör motorları start stop yerine değişken hız sürücüsü sistemleri ile kontrol edilmelidir.
5. Basınçlı hava kaçaklarının miktarı, kompresör üretiminin %20-30’una varabilmektedir.

 

 

Referanslar